PAMFLET 5   WONINGBOUW                 PVDA ELBURG

‘In geouwehoer kun je niet wonen’

Wonen is veel meer dan een dak boven je hoofd. Het betekent een vertrouwde thuisbasis, en vormt een belangrijk deel van bestaanszekerheid. Wonen doe je niet alleen, maar met anderen in een veilige buurt .

Voor de PvdA Elburg moet iedereen een eigen woning kunnen vinden en kunnen betalen. Nu de economie weer op volle toeren draait, is het de hoogste tijd om het bouwtempo van betaalbare woningen op te schroeven. We willen dat er meer duurzame huurwoningen worden gebouwd zodat de doorstroming op de woningmarkt verbetert en de wachtlijsten korter worden. Huren doen we naar draagkracht.

Om de betaalbaarheid van het wonen voor lage en middeninkomens te garanderen is het huidige aanbod van woningen in Elburg te weinig. Het is vaak minder financieel aantrekkelijk voor projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen om voor deze doelgroep te bouwen. Daarom willen we terug naar een gemeentelijke woningbouwvereniging.

We willen andere vormen van wonen stimuleren in onze gemeente. Concepten als ‘Tiny houses’ en bouwen vanuit bewonerscoöperaties willen we ondersteunen.

De PvdA Elburg wil meer woningen bouwen voor ouderen. Woningen die leeftijdsadequaat zijn aangepast. Waarbij we de combinatie van woningen en zorg willen combineren.

Bij de PvdA Elburg staat duurzaamheid voorop. Dat betekent dat we nieuwbouw per direct niet meer op gas aansluiten, maar duurzame oplossingen, zoals elektriciteit door zonnepanelen, willen we als uitgangspunt voor nieuwbouw afdwingen.

 

 

Wat betekent dit concreet?

  • Dat we geen nieuwbouw meer toestaan die een aansluiting op gas hebben.
  • Dat we binnen 5 jaar 250 nieuwe huurwoningen willen bouwen, verdeeld over alle woonkernen.
  • Dat we binnen 5 jaar 75 woningen willen bouwen voor ouderen.
  • Dat we een gemeentelijke woningbouwvereniging oprichten, die de doelstelling heeft woningen te bouwen en te exploiteren zonder winstbejag.
  • Dat we initiatieven ondersteunen die duurzaam wonen ondersteunen.