24 oktober 2013

PvdA op werkbezoek bij Icare

Afdeling Elburg van de PvdA, bestaande uit bestuur en fractieleden, heeft zich dinsdag 28 mei 2013 laten voorlichten over mogelijkheden voor de toekomst in de thuiszorg. Rayonmanager Emmy Gerritsen en beleidsmanager Adri Kroes gaven uitgebreid uitleg over het toekomstperspectief zoals zij het zien. Binnenkort gaat er veel veranderen in de zorg, dus ook in de thuiszorg. Om in de gemeenteraad de juiste keuzes te kunnen maken gaat de afdeling Elburg op bezoek bij de zorgverleners in de gemeente.

Het rayon van Icare strekt zich uit van Elburg tot Nijkerk. Met 750 uitvoerenden een grote speler in de Veluwse markt. Gerritsen: ‘In 2015 gaat het budget van de zorg naar de gemeentes. De gemeentes krijgen meteen te maken met een korting van 15%. Die korting wordt vertaald in meer klanten, met minder zorg.’ Kroes: ‘op dit moment is er discussie of de zorgplicht blijft. Er is nu nog een zorgplicht, iedereen die zorg nodig heeft, die krijgt het ook’, licht Kroes toe. ‘De marktwerking gaat eruit’ volgens Gerritsen, iedereen werkt voor het zelfde tarief.’ Zij ervaart dat als een enorme verbetering. Icare heeft in de gemeente Elburg een marktaandeel van 65%.

De fractieleden hebben een duidelijk beeld gekregen van de klus die te wachten staat, maar ook van de mogelijkheden en kansen in de nabije toekomst.