Standpunten

Zoeken

Pamflet 1 Economie

Economie staat voor de PvdA Elburg voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Het hebben van werk betekent meedoen en een rol hebben in onze samenleving. Onze gemeente kent veel gezichten als het gaat om bedrijvigheid. We hebben veel verschillende ondernemers die allen met veel passie en inzet hun werk doen. Deze ondernemers moeten we als gemeente ondersteunen

Lees verder

Pamflet 2: Jeugd PvdA Elburg

Ieder kind, elke jongere telt mee. In onze gemeente zijn er weinig faciliteiten speciaal voor de jeugd. Natuurlijk, er zijn de diverse sportverenigingen en (veelal aan de kerk gerelateerde) clubs, maar daarbuiten is er weinig te doen voor onze jongeren. De Partij van de Arbeid vindt dat er in het gemeentebeleid meer aandacht moet komen

Lees verder

PAMFLET 3 ZORG PVDA ELBURG

Goede zorg en welzijn voor iedereen en goede gezondheid is waardevol voor ons allemaal en voor de samenleving als geheel. De PvdA Elburg wil de gezondheid bevorderen. We willen een betaalbare kwalitatieve zorg in onze gemeente die voor iedereen beschikbaar is. We willen af van de marktwerking en geven de macht binnen de zorg terug

Lees verder

PAMFLET 5   WONINGBOUW                 PVDA ELBURG

‘In geouwehoer kun je niet wonen’ Wonen is veel meer dan een dak boven je hoofd. Het betekent een vertrouwde thuisbasis, en vormt een belangrijk deel van bestaanszekerheid. Wonen doe je niet alleen, maar met anderen in een veilige buurt . Voor de PvdA Elburg moet iedereen een eigen woning kunnen vinden en kunnen betalen.

Lees verder

PAMFLET 6   MINIMA                     PVDA ELBURG

Niemand mag buitenspel staan Wij vinden als PvdA Elburg dat niemand buitenspel mag komen te staan. Zeker nu we crisis achter ons hebben gelaten moeten we investeren in onze minima. De laatste jaren is er mede door de PvdA Elburg een mooie stap gemaakt in onze gemeente in de armoedebestrijding, maar we zitten nog steeds

Lees verder

PAMFLET 7   DUURZAAMHEID                   PVDA ELBURG

  ‘Gebruik van uw dak in ruil voor ..’ De PvdA Elburg kiest voor een schoon en duurzaam Elburg. We willen voortvarend op weg naar een 100% duurzame energievoorziening en we willen dat Elburg voorop loopt en een voorbeeld is voor andere gemeenten. Daarom zetten we in op het realiseren van klimaatdoelstellingen in 2040. Het

Lees verder