11 november 2015

PvdA Elburg regelt structurele bijdrage voedselbank

Fractievoorzitter Edwin Vonk van de PvdA Elburg wilde het vorig jaar al, toen kreeg hij de raad maar voor een jaar mee, maar nu is het dan toch gelukt. De voedselbank krijgt structureel een bijdrage van de gemeente van € 5000.

Vonk: ‘met 18 voor en 1 tegen, dat vond ik een mooie steunbetuiging van de raad.’ Dit jaar had het college bestempeld als het jaar van de minima in Elburg. Nu is er dan ook werkelijk wat geregeld voor deze groep.

Naast de penningen voor de voedselbank is er ook een voorgenomen bezuiniging van € 67.000 voor 70% teruggedraaid. Deze bezuiniging van eerdere jaren was de socialist Vonk een doorn in het oog. Natuurlijk ondertekende hij met dat doel een tweetal amendementen. Vonk: ‘We hadden het in 2014 tot verkiezingsinzet gemaakt, dus er was mij veel aan gelegen om het rond te krijgen.’

De prioriteit ligt nu bij kinderen. Maar niet alles is gelukt. Bij ouderen en chronish zieken ligt dus geen prioriteit, dat vindt Vonk jammer: ‘Uiteindelijk is er ondanks onze inzet toch een versobering van het minimabeleid. Dat beleid is in de crisisjaren al door het huidige college ingezet. Een motie over regie bij uitbesteding kindpakket heeft het ook niet gehaald, dat baart me nog wel zorgen. Als dat maar geen extra kosten gaat opleveren voor de gemeente.’ Een gemiste kans noemt Vonk het, maar al met al is Vonk wel blij met de correctie op voorgenomen beleid, omdat het Elburg weer een stukje socialer en sterker maakt.