PAMFLET 2 JEUGD PVDA ELBURG

10 februari 2018

 

Ieder kind, elke jongere telt mee.

In onze gemeente zijn er weinig faciliteiten speciaal voor de jeugd. Natuurlijk, er zijn de diverse sportverenigingen en (veelal aan de kerk gerelateerde) clubs, maar daarbuiten is er weinig te doen voor onze jongeren. De Partij van de Arbeid vindt dat er in het gemeentebeleid meer aandacht moet komen voor onze jongeren. Jongeren moeten hun eigen veilige plek hebben om elkaar te ontmoeten.

Alcohol en jongeren zijn geen goede combinatie. Alcohol bedreigt hun gezondheid en de ontwikkeling van hun hersenen. Wij vinden dat mensen zich beter bewust moeten worden van deze schadelijke effecten. We zetten daarom hoog in op de preventie en aanpak van alcohol- en drugsgebruik, want de gezonde ontwikkeling van jongeren is ons veel waard.

De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de ouders, maar wij maken ons sterk voor een brede alcohol- en drugsaanpak. De handhaving moet anders en beter.

Voor de PvdA Elburg is onderwijs de sleutel tot het welzijn van onze jeugd en onze samenleving. Het is de plek waar kinderen elkaar en leerkrachten ontmoeten, een plek waar ieder kind gezien wordt. We vinden het van groot belang dat iedereen het allerbeste onderwijs krijgt en zo ook het allerbeste uit zichzelf kan halen. Onderwijs is cruciaal in de vorming van kinderen en jongeren. Onze kinderen en jongeren moeten alle kansen krijgen om zich kennis en vaardigheden eigen te maken, en hun persoonlijkheid te ontwikkelen en hun beeld van de wereld te vormen. Daarvoor hebben we in Elburg een evenwichtige diversiteit van scholen, bekwame leraren en betrokken ouders nodig, zodat we met alle betrokkenen ons onderwijs naar een nog hoger niveau kunnen brengen.

Concreet betekent dit:
  •   Dat we het huidige aanbod sportfaciliteiten op peil houden en waar mogelijk

    zullen uitbreiden.

  •   Dat we het uitgaansleven voor jongeren in het weekend willen stimuleren. Dat we de multifunctionele accommodaties ook op zondag open gaan stellen voor gebruik. Dat we in onze gemeente een muziek- en theaterpodium willen creëren. Dat we meer evenementen gericht op jongeren willen ondersteunen.
  •   Dat we de handhaving op alcohol en drugs bij jongeren niet alleen op straffen van, maar zeker ook door samenwerking met de jongeren, de horeca en de sportverenigingen vorm willen geven.
  •   Dat we extra gaan investeren in preventieprogramma’s met betrekking tot alcohol- en drugsgebruik en in programma’s aangaande seksualiteit en diversiteit.
  •   Dat we ons ook de komende jaren blijven inzetten voor het behoud van de kleine scholen. Dat we het aanbod van openbaar onderwijs ook in de bovenbouw HAVO en VWO willen uitbreiden.