Even voorstellen: Edwin Vonk

18 februari 2018

Edwin is als vijfjarige in onze gemeente komen wonen. Op ‘t Harde ging hij naar de Petraschool om vervolgens in Elburg zijn middelbare schooltijd te doorlopen. Naast zijn studie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij een bedrijfskundige studie aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en een studie Bedrijfskundige Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam voltooid.
Hij is meer dan 26 jaar beroepsofficier geworden bij Koninklijke Landmacht, waar hij verschillende leidinggevende functies bekleedde.
Edwin woont samen met Linda en hun 4 kinderen in Oostendorp. Hij vervult diverse vrijwilligerstaken en ondersteunt zijn vrouw in haar praktijk.

Hij heeft binnen onze partij functies als afdelingssecretaris, voorzitter en fractievoorzitter, vervuld. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is hij opnieuw onze lijsttrekker.

Waarom stel je je beschikbaar voor de PvdA Elburg?

Vrijheid, gelijkheid en solidariteit zijn misschien oude begrippen, maar voor mij zijn het actuele uitgangspunten. Ik vind die in de sociaal democratie, die de Partij van de Arbeid voor ogen heeft.

De afgelopen decennia heeft onze samenleving zich gevormd tot een gemeenschap waarin het individualisme hoogtij viert.
Dat is niet mijn samenleving. Ik geloof in een samenleving waarin we naar elkaar omzien. Ik wil me graag hard maken voor een Elburgse samenleving waarin we voor elkaar opkomen en er voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Niet geld centraal stellen maar onze mede mens. Welzijn voor allemaal in de plaats van individuele welvaart.

Waarden als zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, redelijkheid en rechtvaardigheid zijn mij uit het hart gegrepen.

Daarnaast heb ik de laatste jaren als politicus gezien dat Elburg zoveel meer te bieden heeft en zoveel meer kan zijn. Dat vraagt om ander leiderschap en daar wil ik me de komende jaren graag voor inzetten.