Edwin Vonk

Waarom PvdA:
Waarom heb je gekozen voor de PvdA?

Vrijheid, gelijkheid en solidariteit zijn misschien oude begrippen, maar voor mij zijn het actuele uitgangspunten.
Ik vind die in de sociaal democratie, die de Partij van de Arbeid voor ogen heeft.

De afgelopen decennia heeft onze samenleving zich gevormd tot een gemeenschap waarin het individualisme hoogtij viert.
Dat is niet mijn samenleving. Ik geloof in een samenleving waarin we naar elkaar omzien.
Voor elkaar opkomen en er voor zorgen dat een ieder mee kan doen in onze Elburgse samenleving, daar wil ik me dan ook graag hard voor maken.
Niet geld centraal stellen maar de mede mens. Welzijn voor allemaal in de plaats van individuele welvaart.

Waarden als zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, redelijkheid en rechtvaardigheid zijn mij uit het hart gegrepen.

Over Edwin:
Edwin is als vijfjarige op ’t Harde komen wonen. Hij doorliep in Elburg eerst de lagere school en daarna de middelbare school.
Na de middelbare school is hij beroepsofficier geworden bij Koninklijke Landmacht. Naast zijn studie aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda heeft hij aan de Hogeschool in Amsterdam Bedrijfskundige Informatica gestudeerd. Na 26 jaar bij het Ministerie van Defensie te hebben gewerkt heeft hij opnieuw de studiebanken opgezocht en is hij in 2014 afgestudeerd als historicus aan de Universiteit van Amsterdam.
Edwin woont samen met Linda en hun 4 kinderen in Oostendorp. Hoewel christelijk opgevoed is hij nu overtuigd humanist.