PAMFLET 7   DUURZAAMHEID                   PVDA ELBURG

 

‘Gebruik van uw dak in ruil voor ..’

De PvdA Elburg kiest voor een schoon en duurzaam Elburg. We willen voortvarend op weg naar een 100% duurzame energievoorziening en we willen dat Elburg voorop loopt en een voorbeeld is voor andere gemeenten. Daarom zetten we in op het realiseren van klimaatdoelstellingen in 2040.

Het is voor de energievoorziening van onze kinderen en voor de welvaart van Elburg van belang dat we nu actie gaan ondernemen. Wij willen dat de gemeente het initiatief neemt in duurzame oplossingen en stellen daarom voor om een gemeentelijk energiebedrijf op te richten. We denken dat dit Elburg meer welvaart en economische groei kan opleveren. Maar dat vraagt wel om een progressieve samenwerking. We willen samen met lokale ondernemers, woningbouwverenigingen en de bewoners al onze woningen en infrastructuur verduurzamen. Waarbij de investeringen niet door de bewoners, maar door de gemeenschap wordt gedaan. Gebruik van uw dak in ruil voor een bijdrage in uw kosten voor energieverbruik.

We willen extra inzetten op alternatieve energie, door zonne- en windenergie explosief te laten groeien. Het gebruik van elektrische auto’s willen we stimuleren door zelf het goede voorbeeld te geven als gemeente en door oplaadpunten in elke straat te realiseren.

De PvdA Elburg zet zich in voor algehele duurzaamheid. Wij zijn tegen de verdere uitbreiding van megastallen en voor duurzame voedselproductie. Dat betekent dat we initiatieven die leiden tot het verminderen van de afvalstroom en verduurzaming van consumptieartikelen willen ondersteunen. Daarnaast wil de PvdA Elburg investeren in het openbaar vervoer in onze gemeente en het gebruik van de fiets stimuleren.

Wat betekent dit concreet?

  • Dat we een gemeentelijk energiebedrijf gaan realiseren in onze gemeente.
  • Dat we alle nieuw te bouwen woningen en overige infrastructuur niet meer op gas aansluiten en als uitgangspunt energieneutraal gaan bouwen.
  • Dat we samen met de lokale ondernemingen alle gemeentelijke gebouwen binnen 5 jaar verduurzamen en energieneutraal maken.
  • Dat we het complete wagenpark van de gemeente binnen 5 jaar op elektrische energie laten overgaan.
  • Dat we in alle straten elektrische oplaadpunten gaan realiseren.
  • Dat we het huidige fonds voor zonnepanelen tijdelijke uitbreiden, zodat ook verenigingen en gemeenschapshuizen hier gebruik van kunnen maken.
  • Dat we binnen 5 jaar in de top 10 zitten, als het gaat over gescheiden afvalverwerking.
  • Dat we zonnevelden en windmolens gaan realiseren.