Pamflet 1 Economie

Economie staat voor de PvdA Elburg voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Het hebben van werk betekent meedoen en een rol hebben in onze samenleving.

Onze gemeente kent veel gezichten als het gaat om bedrijvigheid. We hebben veel verschillende ondernemers die allen met veel passie en inzet hun werk doen. Deze ondernemers moeten we als gemeente ondersteunen en de ruimte geven om hun onderneming op een duurzame en rendabele wijze te runnen.

Een groot deel van onze lokale ondernemers is werkzaam in de recreatiesector en is afhankelijk van het toerisme. Wij willen dan ook beiden versterken, waarbij vrijheid van handelen voor de ondernemer centraal staat. Er zijn meer bedrijven van belang voor onze gemeente en ook deze willen we ondersteunen. De lokale overheid moet geen belemmeringen opleggen, maar samen zoeken naar oplossingen, waarbij de gemeente meer doet dan het voorschrijven en handhaven van regels.

Wij denken dat we de komende decennia veel economische winst en arbeidsplaatsen kunnen creëren door het verduurzamen van onze gemeente te stimuleren. De regie en aansturing moet wat ons betreft centraal geregeld worden en de uitvoering willen wij bij onze lokale ondernemers leggen.

De ondernemers in de Vesting hebben wat ons betreft recht op een duidelijke richting. Wij zetten in op het versterken van de historische aspecten en maken de keuze om de Vesting niet als winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen te beschouwen. Wij willen een kwalitatief hoogwaardig centrum met ondernemingen die bijdragen aan een waardevolle beleving. In de Vesting kom je om te ‘shoppen’ en om te genieten van ons cultuurhistorisch erfgoed. Dit alles in samenspraak en harmonie met de bewoners van de Vesting.

Wat betekent dit concreet?

  • Dat de gemeente het initiatief neemt om (nieuwe) ondernemers te steunen in hun bedrijvigheid, waarbij het ontzorgen centraal staat. Wij doen dit door een gemeentelijk aanspreekpunt op te zetten.
  • Dat de ondernemers de vrijheid hebben om zelf te bepalen wanneer en hoe zij hun activiteiten invullen, zonder de vrijheid van anderen te beperken.
  • Dat de bedrijventerreinen ‘opschuiven’ richting de A28.
    Bedrijventerrein Kruismaten binnen 10 jaar veranderen tot een gebied voor wonen en beperkt werken (alleen watersport en recreatie gebonden ondernemingen). Bedrijventerrein Broeklanden ‘vullen’ en op ’t Harde meer bedrijvigheid ‘realiseren’. Bedrijventerrein(en) Doornspijk niet uitbreiden.
  • Dat het restrictieve horecabeleid in de gemeente Elburg wordt afgeschaft.
  • Dat de verplichte belasting en het verplichte lidmaatschap van de WVE voor ondernemers in de Vesting wordt afgeschaft.
  • Dat we nieuwe bedrijven aantrekken door bouwgrond gratis aan te bieden, in ruil voor een deel van de opbrengsten uit verplichte duurzaamheidmaatregelen.
  • Dat de gemeente investeert in de bouw van duurzame en betaalbare winkels voor dagelijkse boodschappen in de drie winkelcentra.