12 december 2016

Vragen PvdA Fractie, Raadsvergadering 28 november 2016

Kunstgras – volksgezondheid.
De Volkskrant opent deze morgen op pagina 2 met de kop … ‘ Kunstgras bevat veel kankerverwekkers’. En de subtitel : ‘Veel voetbalclubs nemen het zekere voor het onzeker’
In het artikel wordt aangegeven dat bij 11 van de 30 gemeenten en voetbalclubs die hun eigen onderzoek hebben laten doen, er hoge concentraties kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen, hogere concentraties dan is toegestaan voor consumentenproducten. In het artikel worden 3 toxicologen geciteerd die wijzen op het voorzorgsprincipe. … zo lang niet vast staat wat de mogelijke risico’s zijn is het raadzaam uit te wijken naar natuurlijk gras. Steeds meer verenigingen en gemeenten kiezen ervoor om dit voorzorgsprincipe te hanteren, en maken geen gebruik meer van kunststofvelden.

De fractie van de PvdA maakt zich, na het vrijkomen van deze eerste onderzoeksresultaten ernstige zorgen over de volksgezondheid van onze kinderen en inwoners in de gemeente Elburg.
Daarom de volgende twee vragen:

1. Wat is het, mogelijk dwingende advies van het college richting de verenigingen die gebruikmaken van kunststofvelden? Moeten wij, totdat er meer resultaten komen niet ook het voorzorgsprincipe afkondigen en/of afdwingen?
2. Het lijkt erop dat we de komende tijd afmoeten van de kunststofvelden, ook in Elburg. Heeft de portefeuillehouder al een plan om te komen tot ‘veilige velden’ op de korte termijn? En wat heeft u dan nodig van de raad om dit, in voorkomend geval zo snel mogelijk te gaan regelen?

Fractie van de PvdA

Drs. E.J. (Edwin) Vonk
Fractievoorzitter PvdA Elburg