23 november 2014

Tweede Kamerlid Otwin van Dijk in politiek café PvdA

Gespreksleider van deze avond was directeur Jeugdzorg Utrecht, Jan Dirk Sprokkereef. De avond werd geopend met een korte uiteenzetting van Sprokkereef over de nieuwe ontwikkelingen in de jeugdzorg, zaken waar we in Elburg mee te maken gaan krijgen en die goed ingeregeld moeten worden. Deze nieuwe ontwikkeling brengt risico’s met zich mee maar ook mogelijkheden om jeugdzorg dichtbij de mensen te organiseren.

Na binnenkomst van Otwin van Dijk en een korte introductie over hemzelf, ontstak Van Dijk in een gloedvol betoog over de ‘nieuwe zorg’ zoals die door de Gemeente per 2015 moet worden opgepakt. Weg met de protocollenterreur, de vele uren registratie en zorg voor zo min mogelijk overhead. Van Dijk roemde de kleinschalige initiatieven die overal worden opgepakt en die ervoor zorgen dat zorg op maat wordt geleverd, betaalbaar en toegespitst op de zorgvrager. Mensen zijn verschillend dus er mag ook op verschillende manier zorg worden aangeboden.

Met zijn enthousiaste verhaal en bevlogen inzet kon hij de zaal overtuigen van de noodzaak die er is om tot verandering te komen, maar ook van de wijze waarop dat nu is uitgedacht. Hij had daarbij echter ook duidelijk oog voor de gevolgen van het nieuwe beleid. Onontkoombaar is dat er voor veel mensen zaken zullen veranderen.
Met name bij ouderen brengt dat onrust met zich mee, de toekomst is echter minder zorgelijk, dan we eerst dachten. Duidelijk is wel dat we, wanneer we de zorg in Nederland betaalbaar en op een hoog niveau willen houden, de voorgestelde wijzigingen nuttig zijn.