27 mei 2015

Schakelaar nieuwe voorzitter PvdA Elburg

Het afdelingsbestuur van de PvdA heeft een nieuwe voorzitter. De ALV van 21 mei gaf groen licht aan jong elan in Elburg. Erik Schakelaar woont al zijn hele leven in Elburg en kent daarmee de gemeente goed. Hij heeft de typische PvdA-voorzittershamer van de scheidend voorzitter in ontvangst genomen. Zijn ambitie voor de komende tijd is: ‘de fractie meer zichtbaar maken’. Oud voorzitter Janoh de Groot kon wegens persoonlijke omstandigheden het voorzitterschap ‘er even niet bij hebben’. Ze is blij dat ze het in goede handen kan achterlaten.

Ter vergadering was er een betrokken gesprek over de winstpuntjes van de fractie. De fractie is klein maar heeft de ambitie uit het verkiezingsprogramma al ingelost. Voor de minima is een flinke bezuiniging teruggedraaid op initiatief van de fractie, hierover dus tevredenheid. Wel zou de fractie nog graag meer voortrekkersrol van de gemeente willen op het gebied van duurzaamheid. Werk aan de winkel dus.