10 april 2014

Raadsvergaderingen

De raad is geïnstalleerd en de fractie gaat aan het werk. Als u een keer wilt komen meepraten, dan bent u van harte welkom op het fractieoverleg. Dit wordt gehouden in het gemeentehuis in de fractiekamer. U neemt daarvoor de zijingang, de bode brengt u graag naar de juiste kamer.
Denk ook eens een gemeenteraadsvergadering. Daar zie je democratie in werking in Elburg. Ik kan het u van harte aanbevelen. Daar zijn altijd mensen op de publieke tribune, waar u kunt plaats nemen.

De vergaderingen zijn te vinden op gemeentepagina: http://www.elburg.nl/bis/Vergaderschema_2014_overzicht.
Alle gemeentelijke vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

U bent van harte welkom!