5 juli 2014

PvdA pleit voor loslaten restrictief horecabeleid

Gemeenteraad Elburg wil geen uitzondering op horecavergunning Havenkade 5/5a

In de gemeenteraadsvergadering van 30 juni is er gesproken over Havenkade 5/5a. De plannen voor een bierbrouwerij, museum en werkplek voor mindervaliden zijn van harte toegejuicht door de gemeenteraad. Echter het verzoek aan de gemeente om uitzondering te maken op de horecawetgeving en een horecavergunning toe te staan, is niet goedgekeurd. De meerderheid van de fracties vindt dat er geen uitzondering gemaakt kan worden.

PvdA-fractieleider Edwin Vonk heeft een pleidooi gehouden om het horecabeleid in zijn geheel aan te passen, het restrictieve beleid te stoppen en horecaondernemers vrij te laten in Elburg. Als horecabeleid zou worden verruimd dan kan Havenstraat 5/5a ook hier vanzelfsprekend aanspraak op maken.

Naar aanleiding van dit besluit is er in de social media wat onrust ontstaan.

Fractieleider Edwin Vonk reageert in zijn blog op de ontstane situatie. Zijn blog is hier: http://edwinvonk.blogspot.nl/ te lezen