14 oktober 2016

PvdA Elburg op bezoek bij het Van Kinsbergen College

Het bestuur en de fractie van de Elburgse PvdA heeft op 12 mei een bezoek gebracht aan het Van Kinsbergen college te Elburg. Een openbare school voor voortgezet onderwijs die ondanks de veel besproken kleur, niet echt bekend is vanwege het onderwijs dat daar aangeboden wordt. Door op bezoek te gaan bij het Van Kinsbergen college wil de PvdA Elburg zicht krijgen op het onderwijs dat daar verzorgd wordt en de huidige ontwikkelingen.
Na een hartelijk ontvangst door mevr. Van den Berg, directeur van het Van Kinsbergen college, werd de PvdA geënthousiasmeerd door haar verhaal over het onderwijsconcept waar afgelopen jaar een pilot mee gedraaid is. In september 2016 wordt dit nieuwe onderwijsconcept (gebaseerd op het Zweedse Kunskapsskolan) dan ook vanaf het eerste jaar ingevoerd. Dit onderwijsconcept komt van oorsprong uit Zweden, een land dat ieder jaar erg goed scoort als het gaat om onderwijs. Waarbij in het reguliere onderwijs het instroomniveau bepalend is voor het verloop van de hele opleiding, richt het Van Kinsbergen college zich op de individuele ontwikkeling van de leerling. Dit wordt ook wel gepersonaliseerd leren genoemd. Hierdoor is het mogelijk om te starten op vmbo niveau en vloeiend door te stromen naar mavo niveau. Gezien de actualiteit van het Passend onderwijs, sluit dit onderwijsconcept daar bijzonder goed op aan! Bij het Passend onderwijs gaat het er namelijk om dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat bij hem of haar het beste past en uitgedaagd wordt om zichzelf verder te ontwikkelen.
In de praktijk houdt dit in dat leerlingen niet meer in een vaste klas ingedeeld worden, maar in groepen van gelijk niveau. Aangezien leerlingen verschillende vakken op verschillende niveaus kunnen volgen, zitten de leerlingen niet altijd in de zelfde groep. In deze groepen werken de leerlingen op hun eigen tablet aan de opdrachten. Doordat de leerling zelf een plan maakt, is de leerling eigenaar van zijn of haar eigen leerproces. Uiteraard wordt de leerling hierbij intensief begeleid doormiddel van wekelijkse coaching gesprekken.
Juist doordat de ontwikkeling van de leerling centraal staat, is de PvdA is erg enthousiast over de manier waarop het Van Kinsbergen college haar onderwijs inricht. Vanuit de fractie van de PvdA zullen de ontwikkelingen dan ook met belangstelling gevolgd worden.