10 oktober 2014

Fractieleider Vonk van de PvdA verzoekt college om een taskforce transitie

PvdA-raadslid Edwin Vonk schrok vorige week toen bleek hoeveel bezorgde mensen er zijn die geen idee hebben hoe het er over drie maanden uit gaat zien met alle wetsveranderingen in onze gemeente. Vonk: ‘Vorige week is er een informatieavond georganiseerd voor mensen met vragen over de komende decentralisaties. Aan het einde van de avond vertrokken veel mensen met onbeantwoorde vragen en zorgen over hun eigen situatie. Daarnaast hoorde ik ook dat er onrust is bij personeel van het Centrum Jeugd en Gezin, vrijgevestigde psychologen en bij diverse zorgaanbieders. Veel mensen lopen met vraagtekens en zorgen rond.’

Zijn zorg heeft Vonk meteen omgezet in actie. In de raadsvergadering van maandag 29 september vroeg Vonk aan wethouder Krooneman om een taskforce. Een groep mensen die een spreekuur houden en mensen te woord staan. Bijvoorbeeld een ambtenaar en een hulpverlener die een luisterend oor hebben en alle vragen beantwoorden of tenminste opschrijven en erop terugkomen. Vonk: ‘Over ruim tien weken is het al zover. Er zijn zoveel mensen die niet weten hoe het na 1 januari gaat met hun zorg of persoonsgebonden budget. Deze zorgen moet je wegnemen of in ieder geval aanhoren. De gemeente moet het signaal geven dat ze pal achter de burgers staat. Alle burgers.’ Edwin Vonk praat gedreven. Dit gaat hem aan het hart. ‘Er waren 130 mensen op die avond en eigenlijk iedereen was ontevreden. Inclusief de aanwezige politiek. Dan moet je als gemeentebestuur de regie nemen en maatregelen treffen. De mensen moeten gehoord worden, hun zorgen moet je erkennen. Wij zijn er voor de burgers.’

Wethouder Krooneman heeft toegezegd dat zo’n aanspreekpunt in onze gemeente er gaat komen. ‘Dit mag natuurlijk niet te lang op zich laten wachten. Dit moet meteen geregeld worden, we moeten nu iets doen met die onrust die er heerst. Over nog geen drie maanden is het januari en dan gaat de nieuwe wet in. Ik ben blij met de toezegging van wethouder Krooneman, en zal natuurlijk scherp op blijven letten wat er verder mee gaat gebeuren’.