6 december 2014

Bestuur en fractie PvdA bij Mariposa

In de aanloop naar de transitie van onder andere de WMO de komende maand heeft bestuur en fractie van de Elburgse PvdA op 1 december een werkbezoek gebracht aan zorgcentrum Mariposa om van de praktijk te horen hoe deze transitie gestalte krijgt. Een gesprek in alle openheid.

Naast de moeilijkheden die op dit moment op het pad liggen van personeel en management van WZU Veluwe, ook creatieve oplossingen en de wil om deze ‘verplichte’ kans te benutten. Personeel en management tonen zich zeer gedreven en professioneel om goede zorg te behouden. Er zal echter wel een krimping in alle voorzieningen plaatsvinden. Wel klonk de vrees door dat ’t Harde er mogelijk minder goed vanaf zal komen dan Elburg.

Inwoners van ’t Harde zijn bang dat Mariposa geheel zal moeten sluiten. Dit zou de leefbaarheid en voorzieningen geen goed doen in ’t Harde. Er leeft een grote zorg in het dorp dat ’t Harde er bij veel gemeentelijk beleid er sowieso minder goed vanaf komt. Dat voorzieningen worden geconcentreerd in Elburg. Een en een is twee. Binnen Mariposa gaan zorgeenheden verloren, maar wil men er wel andere voorzieningen bij. Hierbij is assistentie en meedenken van de gemeente zeer gewenst. ‘We denken aan een restaurant voor omwonenden of andere voorzieningen om een wijkfunctie te creëren voor burgers. Of mogelijk een andere doelgroep dan ouderen te laten wonen in Mariposa om voorzieningen te kunnen laten voortbestaan. Maar de cliënt moet centraal blijven staan’, is het heldere standpunt van Janny van de Werfhorst van de WZU Veluwe. Teunike Pluim benadrukt: ‘Er zijn in de gemeente Elburg veel vrijwilligers actief die samen met de professionals de zorg draaiende houden en willen blijven houden.’

Fractievoorzitter Vonk zegt zich persoonlijk te willen inzetten voor het behouden van Mariposa, als zorginstelling op ’t Harde. ‘Maar de gemeente kan hier ook regie in nemen. Zorgverleners, gemeente, vrijwilligers maar ook lokale ondernemers zouden hierin samen kunnen optrekken. Er leven zoveel mooie ideeën in onze samenleving, die bij elkaar kunnen worden gebracht. Het is juist nu het moment om leiderschap te tonen en deze partijen bij elkaar te brengen.’