3 juli 2014

Beëdiging burgerraadsleden Elburg

Voor het eerst sinds een tiental jaren zijn er in Elburg weer burgerraadsleden beëdigd. Ten kantore van burgemeester Frans de Lange hebben Wim Bijl (PvdA) en Martin Roest (D66) de eed afgelegd. De laatste tien jaar werd een burgerraadslid ingesteld en niet beëdigd. Dit leidde tot een ongelijkheid. Een burgerraadslid kreeg geen toegang tot vertrouwelijke informatie waar reguliere raadsleden wel toegang toe hebben. Ook moesten ze soms de bespreking in commissievergaderingen verlaten vanwege een vertrouwelijk karakter.

De PvdA Elburg heeft er de afgelopen periode meermalen op gewezen dat dit een ongewenste situatie was. Onlangs is nu op initiatief van de PvdA fractie besloten om burgerraadsleden wel weer te beëdigen.

Eenmansfracties maken gebruik van burgerraadsleden. Commissievergaderingen vinden altijd tegelijkertijd plaats, fracties die bestaan uit slechts één persoon kunnen zich dan laten bijstaan door een burgerraadslid om daarmee als fractie in beide commissievergaderingen zitting te kunnen nemen. Het burgerraadslid heeft geen zitting of stemrecht in de gemeenteraad.