29 januari 2015

Bezinning voor gemeenteraad

In deze tijd van polarisatie is het belangrijk om eenheid te kweken. ‘Ik zou graag met alle raadsleden praten over een nieuwe vorm van het bezinningsmoment. Misschien moet er een moment stilte komen in plaats van het uitgesproken ambtsgebed. Misschien kunnen we elke maand een andere tekst uitspreken.’ Onze fractievoorzitter Edwin Vonk wil niet zeggen wat het moet worden, hij wil er onderling over praten. ‘Ik wil graag samen positief zoeken naar een andere invulling.’

Aanleiding was het debatonderwerp herziening verordening raad. Dit naar aanleiding van een document hoe gaan wij om met elkaar, de spelregels in de raad. Voor onze fractie aanleiding om een stemverklaring af te leggen. In het programma van de PvdA staat: .. zonder onderscheid te maken tussen godsdienst, ras, huidskleur, geaardheid .. Dit samen met het uit de vergadering stappen van twee raadsleden tijdens het bezinningsmoment was voor mij aanleiding deze stemverklaring af te geven..

Op zijn blogspot legt Edwin Vonk nog eens uit:
http://edwinvonk.blogspot.nl