14 maart 2014

Geachte heer/ mevrouw,
De afgelopen periode hebben wij velen van u gesproken. We spraken over uw wensen en zorgen en over hoe het verder moet gaan met Elburg en haar inwoners.
Die gesprekken waren voor ons een bevestiging dat er overeenstemming is bij een groot aantal mensen. We willen allemaal graag betaald werk, goede zorg en een prettige woning in een veilige buurt. Maar er zijn ook specifiekere wensen geformuleerd.
Daar wil de Partij van de Arbeid aan bijdragen.
Werken aan een betere toekomst voor ons allemaal. Een sterker en socialer Elburg. De politiek is er voor u en moet daarom resultaten boeken om die betere toekomst dichterbij te brengen.
Landelijk wordt er gewerkt aan de grote lijnen en daar hebben we plaatselijk mee te maken. Nu is het belangrijk om deze ontwikkelingen in te bedden in het Elburgse.
Dat lukt alleen met de beste mensen in het bestuur van uw gemeente. Een wethouder die ervoor kan zorgen dat de algemene zorg, een thuiszorg zonder stopwatch, de geestelijke gezondheids zorg (ggz), jeugdzorg en zorg voor mantelzorgers goed geregeld is in onze gemeente. En raadsleden die voor het juiste aantal stemmen kunnen zorgen.
Dat kunnen wij. Met uw steun.
Veel mensen, en u wellicht ook, stemden bij de Tweede Kamerverkiezingen op de Partij van de Arbeid, om dat sterker en socialer Nederland dichterbij te brengen. Nu gaat het over uw gemeente. Maar de inzet is dezelfde. We hopen daarom dat we op uw stem kunnen rekenen. De keuze is woensdag 19 maart aan u.

Met vriendelijke groet,
Edwin Vonk, Wim Bijl, Johan Hut, Erik Schakelaar, Janoh de Groot, Fer Heeremans, Wim Schaap.

PVDA ELBURG