29 februari 2016, om 19:30

Fractievergadering in fractiehuis